Měřidla pro měření tlouštěk vrstev

S těmito modely měřidel měříte tloušťku povlaků snadno, rychle, nedestruktivně a s přesností, která je typická pro všechny Fischer přístroje.

Obchodní zastoupení

Měření tlouštěk vrstev

Analýza materiálů

Měření problematiky RoHS a WEEE

Mikrotvrdoměry

wyler

Měření rovinnosti

Měření přímosti

Měření náklonu

Měření teplot v procesech

Měření tvrdosti gumy

Měření tvrdosti plastů

Měření tvrdosti kovů

Měření tvrdosti kovů

Měření tvrdosti plastů

Měření síly

Měření kroutícího momentu

Testování materiálů

Tvrdoměry

Drsnoměry

Optické přístroje

Měření délek

Měření odchylek tvaru

Měření polohy

Měření teplot

Měření otáček

Měření vlhkosti

Endoskopy

Hlukoměry

pH-metry