Prominent, s.r.o.

Obchodní zastoupení

MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKA DODÁVANÁ FIRMOU PROMINENT, spol s r.o. Kroměříž

Firma PROMINENT, spol. s r.o. Kroměříž se od svého vzniku v roce 1991 zabývá výhradně prodejem, instalací a servisem měřící a zkušební techniky. Pracovníci firmy rovněž provádějí poradenství v těchto oblastech a jsou schopni zpracovat různé studie nebo projekty nasazení měřící a zkušební techniky v průmyslu.

V současné době je firma PROMINENT, spol. s r.o. Kroměříž autorizovaným nebo výhradním prodejcem měřící a zkušební techniky dále uvedených zahraničních firem.

 

 HELMUT FISCHER GMBH+CO (Německo)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma FISCHER patří k předním světovým výrobcům přístrojů pro měření tlouštěk vrstev a testování materiálů. Uložení naměřených hodnot v paměti přístroje a jejich statistické vyhodnocení jsou samozřejmostí. Přístroje rovněž umožňují tisk protokolu na tiskárně, nebo přenos dat do počítače. Sortiment dodávaných přístrojů je následující:

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ TLOUŠTĚK VRSTEV A ANALÝZU MATERIÁLŮ
Velký sortiment přístrojů od ručních, přes stolní až po laboratorní přístroje X-RAY (Rentgenová fluorescence). Široká paleta přístrojů umožňuje měření tlouštěk všech v praxi používaných druhů vrstev na různých podkladech a to nedestruktivně. Přístroje umožňují i měření vícevrstvých povlaků. Firma FISCHER vyrábí i přístroje pro kontinuální dotykové nebo bezdotykové měření tlouštěk vrstev ve výrobních linkách.

LABORATORNÍ MIKROTVRDOMĚR
Je určen pro měření mikrotvrdosti při zatížení na kovech, plastech, foliích, barvách, lacích a jejich vrstvách. Plně automatizované měření. Přístroj je světově uznávaný standard v této oblasti.

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ZHUŠTĚNÍ VRSTVY ELOXU
Umožňují měření anodických vrstev (elox) na hliníku a hliníkových slitinách.

PŘÍSTROJE PRO TESTOVÁNÍ PÓROVITOSTI
Zjišťují pórovitost (elektrickou pevnost na průraz) nevodivých vrstev a folií na vodivém podkladu.

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ OBSAHU FERITU
Velmi přesně stanový obsah feritu v austenitických a duplexních konstrukčních ocelích pro svařování.

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Přenosné přístroje s laboratorní přesností. Lak a další organické vrstvy nemají vliv na přesnost měření.

 

 MITUTOYO MESSGERÄTE GMBH. (Německo)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma MITUTOYO se více než 50 let specializuje na vývoj a výrobu měřidel a měřící techniky v oblasti měření délek, odchylek tvaru a polohy, drsnosti, tvrdosti a příbuzných oblastí. Sortiment dodávané techniky je následující:

MECHANICKÁ NEBO DIGITÁLNÍ KOMUNÁLNÍ MĚŘIDLA
Posuvky, mikromery, dutinoměry, číselníkové úchylkoměry, odpichy, úhloměry, hloubkoměry, výškoměry atd.

DRSNOMĚRY A PROFILOMĚRY
Od přenosných dílenských přístrojů až po univerzální přesné laboratorní přístroje.

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI
Ucelená řada přístrojů s poloautomatickým nebo plně automatickým průběhem měření a nivelace.

DÍLENSKÉ MIKROSKOPY A PROFILPROJEKTORY
Řada provedení od ručních až po plně automatické CNC řízené přístroje s bohatým příslušenstvím.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE
Celý sortiment měřících strojů od ručních až po CNC řízené v různých velikostech. Možnost bezdotykového měření.

TVRDOMĚRY A MIKROTVRDOMĚRY NA KOVY A TVRDÉ PLASTY
Stolní přístroje s ručním ovládáním nebo poloautomatickým průběhem měření. Výstup dat na tiskárnu nebo počítač.

 

 WYLER SA. (Švýcarsko)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma WYLER je pojmem v oblasti vývoje a výroby libel a přístrojů pro měření malých úhlů a náklonu při měření v průmyslu. Sortiment dodávané techniky se neustále rozšiřuje. Mezi hlavní skupiny přístrojů patří:

ELEKTRONICKÉ LIBELY řady BlueLEVEL a BlueBASIC
Nová řada přenosných dílenské i laboratorní přístrojů s digitálním zobrazením naměřené hodnoty, bezdrátovým přenosem dat a výstupem na počítač.

ELEKTRONICKÉ LIBELY řady NT
Starší řada přenosných dílenské i laboratorní přístrojů s digitálním zobrazením naměřené hodnoty a výstupem na počítač.

Elektronické přístroje Clinotronic PLUS+, Clino 2000
Digitální sklonoměry s velkým měřícím rozsahem až ±45º.

ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE nivelSWISS (NIVELTRONIC)
Analogové elektronické sklonoměry.

EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY BlueMETER, BlueMETER LIGHT, Repote DISPLAY, LEVELMETER LIGHT, LEVELMETER 2000, MINI TC
Vhodné pro snímače a el. libely k zobrazení naměřené hodnoty a přenosu do PC.

ELEKTRONICKÉ SNÍMAČE NÁKLONU Zerotronic, ZEROMATIC
Pro průmyslové i laboratorní použití, měření ve dvou osách současně. Možnost propojení do měřícího systému.

SOFTWARE LEVELSOFT PRO, MT-SOFT, LabEXCEL Clino
Dodávaný software poskytuje kompletní informaci o měřené ploše, náklonu, nebo dlouhodobé odchylce v čase. LEVELSOFT PRO – měření a vyhodnocení přímosti, kolmosti a rovinnosti.
MT-SOFT- kompletní systém pro měření geometrie obráběcích strojů.

GRANITOVÉ VÝROBKY
Výroba pravítek, kontrolních desek, úhelníků atd.

ETALONÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OBOR MĚŘENÍ MALÝ ÚHEL, ROVINNOST, NÁKLON
Precizní etalonážní zařízení a systémy z oceli, litiny nebo nejkvalitnějšího přírodního mramoru.

VODNÍ VÁHY (VODOVÁHY), LIBELY A MECHANICKÉ ÚHLOMĚRY (SKLONOMĚRY)
V nabídce je velký sortiment provedení a tříd přesnosti.

 

 PROMINENT, spol. s r.o. (Česká republika)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

ANALOGOVÉ SILOMĚRY A DYNAMOMETRY
Přenosné ruční přístroje pro měření síly (tah, tlak) v různých druzích provedení.

RUČNÍ DIGITÁLNÍ SILOMĚRY A SNÍMAČE KROUTÍCÍHO MOMENTU
Přenosné přístroje pro měření síly (tah i tlak) a kroutícího momentu. Možnost připojení externích siloměrných článků. Praktický přehledný grafický LCD displej, bateriové napájení, paměť pro naměřená data, výstup na tiskárnu nebo PC.

UNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ
Zkušební systémy obsahují stojan (manuální nebo motorický) vyhodnocovací jednotku, článek pro měření síly, odměřovací zařízení s rozlišením 0,01mm nebo 0,001mm a různé druhy upínacího příslušenství. Tato varianta umožňuje sestavit univerzální systém pro zkoušky silou dle požadavků zákazníka.. Lze takto sestavit systémy pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem, na kontrolu odtržení materiálu tzv. PEEL -Testery, systémy na zkoušení pružin a kroutícího momentu. Možnost dokladování protokolem o měření včetně různých grafických znázornění např. závislosti síly a dráhy.

ZÁKAZNICKÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘIZENÍ A SYSTÉMY
V této oblasti lze dodat různé měřící systémy pro silové zkoušky (tah, tlak, ohyb) , které budou vyrobeny a dodány na základě podkladů a požadavků zákazníka. Tyto aplikace lze s úspěchem použít nejen ve strojírenském ale také ve automobilovém, leteckém, textilním a farmaceutickém průmyslu.

 

 DATAPAQ LTD. (Velká Británie)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma DATAPAQ se dlouhodobě specializuje na vývoj, výrobu a kompletaci zařízení a systémů pro průběžné monitorování teplot a teplotního profilu v technologických procesech. Tato teplotní monitorovací zařízení jsou přizpůsobena pro práci v nejtvrdších podmínkách a umožňují monitorování teploty z více kanálů najednou. Naměřená data lze přenést do počítače a zde je vyhodnotit, archivovat nebo vytisknout protokol o měření. Mezi hlavní výhody patří nezávislosti na síti (bateriové napájení), modulárnost a velký sortiment příslušenství. Základní vyráběné systémy:

OVEN TRACKER SYSTÉM (-200°C až +1370°C)
Použití v lakovnách (vypalovací a sušící linky na barvu a laky), konzervárenský průmysl, atd.

FURNACE TRACKER SYSTÉM (-100°C až 1370°C)
Kalírny (vytvrzování hliníku, zušlechťování oceli), železárny, sklářský průmysl .

KILN TRACKER SYSTÉM (-100°C až +2000°C)
Keramický průmysl (užitná i průmyslová keramika, porcelán) šamotky, cihelny atd.

REFLOW TRACKER SYSTÉM (-150°C až +1370°C)
Elektrotechnický průmysl, měření pájecích vln atd.

FOOD TRACKER SYSTÉM (-196°C až +400°C)
Potravinářský průmysl, mrazírenský a konzervárenský průmysl, pekárny atd.

EASY TRACK (-150°C až +500°C)
Cenově výhodný systém, s jednoduchým Easy Track2 sofwarem .

RADIO TELEMETRY SYSTÉM
Telemetrický systém, který umožňuje pomocí vysílače (u datalogeru) a přímače (u PC) okamžitý přenos naměřených hodnot do PC tzv. přímý monitoring. Díky sledování aktuálního teplotního profilu pecí je možnost případných korekcí ještě v samotném procesu výroby. Značnou výhodou oproti starším systémům je tedy flexibilita celého měřícího systému.

 

 PROCEQ SA. (Švýcarsko)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Měřící přístroje EQUOTIP firmy PROCEQ se staly průmyslovým standardem v oboru přenosného měření tvrdosti od svého vstupu na trh v roce 1975. Příchodem nejnovější generace přístroje Equotip 550 firmaProceq opět potvrdila své postavení lídra trhu.

Hlavní znaky:

● možnost měřit prakticky na všech kovech (od mědi, přes litinu a ocel až po nástrojovou ocel)
● zobrazení tvrdosti ve stupnici Rockwell, Brinell, Vickers a Shore
● dotyková obrazovka, tři volitelné obrazové pole, statistické vyhodnocení, výstup na tiskárnu nebo počítač
● řada výměnných dynamických měřících sond, které mohou měřit v libovolné poloze
● sonda Portable Rockwell pracující na statickém principu měření (Rockwell) a je určena speciálně pro měření tvrdosti na malých vzorcích
● Možnost uživatelské jedno nebo dvoubodové kalibrace

 

 GNEHM Härteprüfer (Švýcarsko)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma GNEHM se zabývá výrobou a vývojem ručních a stolních přístrojů pro měření tvrdosti kovů a plastů. Tyto přístroje se dodávají jak v analogových tak v digitálních verzích. K přístrojům je dodávaná také široká škála příslušenství jako prismata, pracovní desky, křížové stoly a upínací příslušenství.

RUČNÍ TVRDOMĚRY
Pracují jako stacionární přístroje, přesně dle norem s předepsaným zkušebním zatížením.
Dodávají se v řadě provedení. Stupnice vyhodnocení HRC a HB.

STOLNÍ TVRDOMĚRY GNEHM ŘADY 101 a 105
Analogové stolní tvrdoměry ROCKWELL s možností připojení externího ovládacího panelu s LCD displejem a foliovou klávesnicí. Možnost měření tvrdosti plastů ISO, DIN 2039.

STOLNÍ TVRDOMĚRY GNEHM ŘADY 180 a 190
Digitální stolní tvrdoměry ROCKWELL s programovatelnou řídící jednotkou, výstupem dat RS 232. Možnost měření tvrdostí plastů ISO, DIN 2039.

SWISS MAX 300
Univerzální stolní tvrdoměr nové generace, který vedle všech stávajících metod měření tvrdosti na kovech, tj. Rockwell, Super-Rockwell, Brinell, Vickers a Vickers malá zatížení, umožňuje i měření tvrdosti modifikovanou metodou Vickers–hloubka vtisku (HVT), Brinel-hloubka vtisku (HBT), makro Rockwell (HMR). Přístroj umožňuje i měření tvrdosti plastů dle normy ISO DIN 2039. Měřící cyklus je plně automatický.
Při odečítání velikosti vtisku u Vickerse a Brinela přístroj Swiss Max 300 využívá nově patentované metody jednoduchého, rychlého a přitom velmi přesného způsobu odečítání pomocí natáčení matnice se spirálovými čarami. Velkou předností je i velký LCD displej, přehledně uspořádaná membránová klávesnice a výstup na tiskárnu nebo počítač. Tvrdoměr komunikuje s obsluhou na LCD displeji v němčině, angličtině, francouzštině a v českém jazyce. Rovněž tisk protokolu o měření je možný v některém z těchto jazyků.

 

 HEINRICH BAREISS PRŰFGERÄTEBAU GMBH. (Německo)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma BEREISS se od roku 1954 specializuje na vývoj a výrobu zkušebního zařízení a měřících přístrojů pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti pryže, gumy, plastických hmot, folií, papíru, vrstev barev a laků a lehce deformovatelných předmětů. V současné době patří mezi přední evropské výrobce této techniky, kterou dodává jako OEM produkty i jiným firmám činným v této oblasti, např. firmě ZWICK. Sortiment dodávaných přístrojů je následující:

RUČNÍ MECHANICKÉ TVRDOMĚRY
Stále žádané tvrdoměry, provedení s ručičkovou indikací tvrdosti Shore. Velký sortiment provedení a příslušenství.

RUČNÍ DIGITÁLNÍ TVRDOMĚR SHORE
Přenosný přístroj, který měří s laboratorní přesností. Bateriové napájení, paměť pro uložení naměřených hodnot, statistické vyhodnocení, výstup na tiskárnu a počítač. Měřící sondu lze upevnit do stojanu.

STOLNÍ DIGITÁLNÍ TVRDOMĚRY SHORE A IRHD
Řada provedení s možností měření i na zakřivených plochách. Poloautomatický nebo plně automatický průběh měření. Paměť pro naměřená data, statistické vyhodnocení, výstup na tiskárnu nebo počítač. Výměnné měřící sondy.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI NA O-KROUŽCÍH
Umožňuje měřit tvrdost gumových o-kroužků od průměru 0.5mm, hadiček a lehce deformovatelných dílců.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI VRSTEV BAREV A LAKŮ
Ruční nebo stolní provedení přístroje. Jedná se o měření tvrdosti barev a laků dle Buchholze.

KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ
Slouží k přezkoušení nebo kalibraci výše uvedených přístrojů pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti pryže, gumy, plastických hmot, folií, vrstev barev a laků.

 

 CV Instruments EUROPE BV

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma CV Instruments je významným výrobcem měřící techniky pro testování materiálů.

TVRDOMĚRY
V nabídce je celá řada analogových i digitálních tvrdoměrů v provedení stolní a přenosné přístroje. Tyto jsou dodávány s možností vyhodnocení ve stupnicích tvrdosti ROCKWELL, VICKERS, MICRO-VICKERS, a BRINELL. Dále jsou v nabídce tvrdoměry pro měření tvrdosti gumy, pryže a plastů ve stupnicích tvrdosti SHORE A a SHORE D.

DRSNOMĚRY
Ruční, stolní i laboratorní dsnoměry v různých provedeních, s možností vyhodnocení celé řady parametrů drsnosti. Ruční přenosné přísroje jsou v kompaktním provedení s intuitivním ovládáním.

OPTICKÉ PŘÍSTROJE
Mikroskopy, stereomikroskopy s pevnými i XY manuálně ovládanými stoly a vyhodnocovací digitální jednotkou s možností vyhodnocení naměřených parametrů 2D. Optické projektory s velkou matnicí a možností připojení elektronické vyhodnocovací jednotky 2D.

 

 TESTO

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma TESTO nabízí propracované varianty měřících přístrojů a služeb pro široké spektrum použití. Vybrané měřidla a obory nyní nabízíme.

TEPLOMĚRY
V nabídce je celá řada různých teploměrů kontaktních i bezkontaktních (laserových). Kontaktní teploměry lze doplnit širokou škálou různých teplotních čidel v celé řadě provedení.

OTÁČKOMĚRY
Přístroje s možností jak kontaktního tak bezkontaktního měření otáček. Řada přístrojů umožňuje přepočítávat rychlosti a délky, snímaní hodnot U/min; m/sec; m/min; atd.

pH - METRY
Přístroje s možností měření hodnot "pH" se sondami pro kapaliny i tuhé materiály. V nabídce jsou i sondy kombinované (pH+teplotní snímač)

VLHKOMĚRY
Přístroje pro měření vlhkosti s možností dopočtu rosného bodu. V nabídce jsou i typy pro dlouhodobé snímání dat s možností uložení až 48.000 naměřených hodnot.

ENDOSKOPY
Celá řada přístrojů v různých provedeních. Optika má zobrazení 6.000 pixelů se zorným úhlem 50°, včetně osvětlení diagnostikovaného místa optickými kabely.

HLUKOMĚRY
Přístroje pro zjišťování hluku v dB s možností vřazení frekvenčních filtrů "A" + "C" s pamětí pro uložení maxima a minima z naměřených hodnot.

 

 ULTRA PRÄZISION (Německo)

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Firma ULTRA PRÄZISION se specializuje na výrobu měřidel a měřící techniky v oblasti měření délek, odchylek tvaru a polohy a příbuzných oblastí. Sortiment dodávané techniky je následující:

KALIBRY
Válcové kalibry, třmenové kalibry, závitové kalibry v různých modifikacích a druzích provedení.

PŘÍMĚRNÉ DESKY
Kovové a keramické příměrné desky v několika třídách přesnosti.

LUPY
Kapesní a ruční lupy, stolní lupy s osvětlením .

DIGITÁLNÍ A ANALOGOVÉ ÚHLOMĚRY
Digitální a analogové úhloměry v řadě druhů provedení s vyměnitelnými rameny různých délek a tvarů.

POČÍTADLA, OTÁČKOMĚRY
Digitální otáčkoměry a analogová počítadla určená pro různá odvětví průmyslu.

OCELOVÁ PRAVÍTKA A MĚŘÍTKA
Ocelová pravítka a měřítka určená pro různé obory činností vyráběná v několika modifikacích.

Výše uvedený text obsahuje pouze základní informativní přehled měřící a zkušební techniky dodávané firmou PROMINENT, spol. s r.o. Kroměříž. Sortiment postupně rozšiřujeme dle požadavků zákazníků.

Nabízíme Vám rovněž možnost konzultace Vašich konkrétních požadavků v těchto oblastech.

Máte-li zájem o bližší informace technického nebo obchodního rázu, prosím, kontaktujte nás na uvedené adrese nebo na uvedených kontaktních číslech. Základní informace můžete také získat také na naší níže uvedené internetové stránce.
Řada měřidel a přístrojů je k dispozici v našem předváděcím středisku a školícím středisku.

 

 IMADA

zpět - nahoru | přejít na Obory měření | měřidla

logo

Imada nabízí nejlepší řešení v měření síly a kroutícího momentu na poli kvalitní a R&D

Siloměry
V nabídce jsou digitální siloměry, příslušenství, siloměrné články, mechanické siloměry, motorizované testovací stojany, manuální testovací stojany a standardní příslušenství.

Digitální měřidla kroutícího momentu

© Prominent, s.r.o., 2007 - 2022  W3C XHTML 1.0 Transitional Design © 2022 JTV CZ AAA Mitutoyo Prominent SESTERSKÉ STRÁNKY